KALİTE POLİTİKASI

Proaktif hareket kabiliyeti yüksek personel yapısı ve beklentileri tatmin edilerek başarılarına değer kattığımız müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte değişerek gelişmek için kazan-kazan prensibinde iş birliği yapmak, hizmet süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, veriye dayalı önleyici tedbirler geliştirmek, kurumumuzun yönetim politikasıdır.

VİZYON

Liman işletmeciliğinde etkili, lider, ilham veren model kuruluş olmak.

MİSYON

Müşterilerimize rekabetçi avantajlar sağlayarak optimum zamanda, doğru işi, uluslararası hizmet standartlarına uygun kalitede gerçekleştirmek.

İSG POLİTİKASI

Autoport Liman İşletmeleri A.Ş. olarak, tüm çalışma alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizde, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, 3. şahıslara ve her türlü ekipmana gelebilecek tüm zararları engellemek İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Hedeflerimiz;
 • Ülkemizde yürürlükte bulunan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmelikler) uygun biçimde çalışmak,
 • Operasyon sahamızda çalışanlarımızı, ziyaretçi ve işortaklarımızı etkileyebilecek her faaliyet için, iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik tehlikeleri belirleyerek riskleri değerlendirmek ve ortaya çıkan riskleri yok etmeye veya en aza indirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın ortak sorumluluğu; çalıştıkları ortamda iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak ve her türlü olumsuz durumu ilk amirine bildirmek ve iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yapılan uygulamalarda görev alarak katma değer sağlamak,
 • Tesis içerisinde yazılı halde bulunan genel iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarımıza tüm çalışan, iş ortaklarımız ve ziyaretçilerimiz tarafından uyulmasını sağlamak,
 • Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarını ülkemiz kanun ve şartlarına uyumlu olarak uygulamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikası ve hedeflerinin her düzeyde anlaşılması ve tam olarak uygulanması için; tüm çalışanlarımız ve işortaklarımızın katılımı ile eğitim ve toplantılar düzenlemek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yeni teknolojiler ve uygulamaları takip ederek mevcut sisteme dahil etmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını; düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve sürekli geliştirmektir.


ÇEVRE POLİTİKASI

Autoport Liman İşletmeleri A.Ş. olarak, faaliyetlerimizi çevreye duyarlı olarak yürütmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Hedeflerimiz;
 • Faaliyet ve hizmetlerimiz ile tüm çevre mevzuatına uymak,
 • Uluslararası çevre standartlarını, ülke ve işletme şartlarını göz önünde bulundurarak uygulamak,
 • Kirliliğin önlenmesini, atıkların geri kazanılmasını ve atık miktarlarının azaltılmasını desteklemek ve bunların sonuçlarını sürekli izleyerek kontrol altında tutmak,
 • Doğal kaynaklar ve enerjiyi daha verimli kullanmak için; yeni yöntemler ile önlemler araştırmak, uygulamak ve sürekli geliştirmek,
 • Kaza ve olağanüstü durumlar nedeniyle oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için; acil durum müdahale planları hazırlamak, tatbikatlar ile etkinleştirmek,
 • Çevre politikası ve hedeflerinin her düzeyde anlaşılması ve tam olarak uygulanması için; tüm çalışanlarımız ve işortaklarımızın katılımı ile eğitim ve toplantılar düzenlemek,
 • Çevre yönetim sisteminin performansını; düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve sürekli geliştirmektir.
 


 
© 2023 Autoport Liman İşletmeleri A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları AUTOPORT'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ